Get Adobe Flash player
WITAMY NA NASZEJ STRONIE !
GIMNAZJUM – ARCHIWUM
Archiwa

WyrównajMY szanse…

W Szkole Podstawowej w Sidrze przy wsparciu środkami z programu wolontariatu pracowniczego„FORMY – FABRYKA INICJATYW” FABRYK MEBLI „FORTE” SA,
zrealizowany został projekt pod tytułem:
„WyrównajMY szanse.
Stworzenie przestrzeni integracji sensorycznej w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej w Sidrze”.

FORMY – FABRYKA INICJATYW” to program wolontariatu, który pozwala pracownikom firmy realizować swoje pomysły na rzecz najbliższego otoczenia. W ramach programu każdy pracownik FORTE może zgłosić swój projekt i starać się o wsparcie finansowe i pozafinansowe (w postaci mebli) na jego realizację. Projekty powinny być związane z promocją edukacji, zdrowia, sportu i rekreacji, a także wyrównywaniem szans, ekologią i ochroną środowiska, promocją i rozwojem kultury.

Od początku programu FORTE wsparło finansowo łącznie 79 projektów. Dotyczyły one mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, Hajnówki, Suwałk, Białegostoku i okolicznych miejscowości, czyli miejsc, gdzie znajdują się fabryki FORTE.

W ramach inicjatyw pracowniczych Fabryki Mebli Forte S.A, była uczennica Szkoły Podstawowej w Sidrze – Wioleta Balińska (Andruszkiewicz) – zrealizowała taki projekt w oddziale przedszkolnym w Sidrze. Celem projektu było utworzenie w przedszkolu przestrzeni wspierającej prawidłowy rozwój integracji sensorycznej dzieci.

Jak przyznaje Wioleta Balińska „Poza przesłankami edukacyjnymi, ten projekt ma dla mnie o wiele większe znaczenie. Dlaczego? Od 2001 roku uczęszczałam do Szkoły Podstawowej w Sidrze. Niezwykle ciepło wspominam ten czas. Mimo niewielkiej ilości zabawek, grono pedagogiczne starało się w mojej ocenie z powodzeniem organizować Nam czas w sposób aktywny. Uczestniczyłam w wielu akademiach, konkursach, balach. W tych wydarzeniach współuczestniczyli też nasi rodzice. Mogę z czystym sumieniem przyznać, że Szkoła Podstawowa w Sidrze, nigdy nie była i nie jest tylko miejscem edukacji dzieci. Jest oczywiście najważniejszą instytucja publiczną o dużym potencjale intelektualnym i ośrodkiem społecznej aktywności jej mieszkańców. Śmiało można powiedzieć, że jest „sercem i nadzieją na lepsze jutro wsi”! Jestem osobą, która wyznaje hasło „myśl globalnie działaj lokalnie”. Chciałam, jako już absolwentka wesprzeć właśnie tą instytucję przyczyniając się do wyrównania szans rozwoju najmniejszych mieszkańców lokalnej społeczności.”

W ramach projektu zostały zrealizowane prace związane z remontem sali przedszkolnej – demontażem zużytej wykładziny, wyniesieniem mebli, malowaniem ścian. W miejsce wykładziny zostało ułożone linoleum, aby zapewnić wymogi związane z obecnie panujące w dobie COVID19. Prace te umożliwiły środki pozyskane z funduszu lokalnego Gminy Sidra. Wszelkie prace remontowe były realizowane siłami własnymi szkoły.

Wyremontowana już sala została wyposażona ze środków projektu „WyrównajMY szanse. Stworzenie przestrzeni integracji sensorycznej w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sidrze”. W ramach projektu zostały zakupione tablice manipulacyjne, pomoce edukacyjne wspierające rozwój zmysłów, produkty do ćwiczenia równowagi, materace do leżakowania, cześć wyposażenia pedagoga – biurko i regały.

Kreatywne i estetyczne otoczenie dziecka zwiększa ilość połączeń neuronowych w mózgu, a bezpośrednią konsekwencją tego procesu są większe możliwości intelektualne dziecka. Nowa przestrzeń i otoczenie niewątpliwie wspiera rozwój intelektualny maluchów.

Ogromne podziękowania za poświęcony czas, wsparcie merytoryczne ze strony grona pedagogicznego, a w szczególności za cenne uwagi, zaangażowanie należą się dyrektor Szkoły Podstawowej w Sidrze, Pani Krystyny Sawickiej”.