Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

REGULAMIN BIBLIOTEKI
Szkoły Podstawowej w Sidrze
1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca każdego roku

3. Biblioteka czynna jest zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora szkoły czasem pracy,
który podany jest na drzwiach  wejściowych.

4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

5. Ze zbiorów biblioteki korzystać można:

a) wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, literatura młodzieżowa,
    książki popularnonaukowe,  czasopisma)

b) czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)

6.Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć cztery książki na okres 1 miesiąca oraz czasopisma
na okres 1 tygodnia.

7.W uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza można wypożyczyć więcej książek
lub czasopism oraz przedłużyć termin zwrotu.

8. Książki lub czasopisma można wypożyczać tylko na swoje nazwisko.

9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. Przy wypożyczaniu powinien zwrócić
     szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany odkupić ją lub zwrócić jej
      równowartość.

 

   Regulamin biblioteki


 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
Multimedialnego Centrum Informacji
w Szkole Podstawowej w Sidrze.

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).

2. Programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów
w pracowni informatycznej.

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów
i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

4. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.

5. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.

Zapoznaj się z całym regulaminem:

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 


 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników 
lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Sidrze

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811, z 2015 r. poz. 357).

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki,materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały i biblioteczne. Podręczniki i materiały edukacyjne dostarczone do szkoły przez Ministra Edukacji Narodowej bądź zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej zostają wprowadzone na stan biblioteki szkolnej na podstawie faktycznie dostarczonej do szkoły liczby egzemplarzy. Wpisane są one do Księgi Inwentarzowej Podręczników, która jest osobnym rejestrem księgozbioru.Biblioteka nieodpłatnie: Podręczniki wypożyczane są na dany rok szkolny, termin ich zwrotu mija 15-20 czerwca danego roku szkolnego.

a.
Wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową

b.
Zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną

c.
Przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

d.
Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

Czytaj więcej…

Regulamin korzystania z darmowych podręczników