Get Adobe Flash player
WITAMY NA NASZEJ STRONIE !
GIMNAZJUM – ARCHIWUM
Archiwa

Harmonogram rekrutacji…

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało
harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
w tym terminy postępowania rekrutacyjnego,
składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych
i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Dokument uwzględnia niektóre z uwag,
które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych
egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu
przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego
oraz komunikat MEN w tej sprawie.
Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom
Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie: LINK

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Czytaj również: 
TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

HARMONOGRAM REKRUTACJI