Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

Świetlica

OPIEKUNOWIE:

Alicja Meger  
Urszula Huryn

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Urszula Huryn
Codziennie  7.00 – 8.00

 

Alicja Meger
Poniedziałek 10.00 – 15.00
Wtorek 10.30 – 16.00
Środa 10.30 – 16.00
Czwartek 10.00 – 15.00
Piątek 10.00 – 15.00

14.00- 15.00    – Wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły (odrabianie prac domowych, czytanie lektur, praca z książką, czytanie czasopism, gry dydaktyczne, korzystanie z pracowni komputerowej itp.)

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIDRZE

§ 1

​Postanowienia ogólne
  1. Świetlica jest zorganizowana dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Sidrze, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

  2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.

  3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.

  4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.

  5. Świetlica dysponuje pomieszczeniem nr 14 wskazanymi przez dyrektora szkoły.

  6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sala świetlicowa.

  7. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni przydzielonych dla odpowiednich oddziałów.

  8. W świetlicy można korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

  9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

REGULAMIN – czytaj całość…