Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

DLA NAUCZYCIELI

Materiały szkoleniowo-dydaktyczne do szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z zakresu robotyki i programowania w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Materiały szkoleniowe

 


Materiały i scenariusze lekcji do wykorzystania przez nauczycieli

Robotyka

W wyniku realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach.

Szkolenie realizowane było w dwóch blokach: dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz dla nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.

Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu oraz scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli w wyniku uczestnictwa można pobrać poniżej wiadomości. Wszystkie pliki opublikowane są na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna.

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Informacja o projekcie
Materiały dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Materiały dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Godzina wychowawcza. Jak radzić sobie ze stresem
Biologia. Przegląd znaczenia gadów

 


Informacja na temat szkolenia dla nauczycieli 

Robotyka

Szkolenie nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć z robotyki i programowania w ramach projektu:

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród
uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Dokumenty do pobrania:

Informacja o szkoleniu
Oświadczenie kandydata-klauzula
Oświadczenie kandydata na szkolenie
Informacja-szkolenie-plakat