Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

DLA RODZICA

 

 

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych,
które mają ukończone 3,4,5 lat
zamieszkałych na terenie Gminy Sidra
na rok szkolny 2024/2025
będzie odbywała się w następujących terminach:

l.p.

 

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu  uzupełniającym

1

Złożenie wniosku
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

01. III – 10.III

2024

20.III -24.III

2024

Rodzice, których dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym,
składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Deklarację składa się do dyrektora szkoły w terminie do 24 marca 2024 r.

Wnioski do pobrania ze strony internetowej (poniżej), u dyrektora szkoły
lub Pani Magdaleny Roszkowskiej – wychowawczyni oddziału przedszkolnego.

1.Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sidrze.
 załącznik-1 

2.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
 załącznik-2

3.Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.
załącznik-3

Wypełnione wnioski należy złożyć w ustalonych terminach.

 


GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI 
ROK SZK. 2022/23

Proszę o zapoznanie się z godzinami konsultacji nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2022/23

Nauczyciele w tych godzinach chętnie udzielą informacji dotyczących
wyników w nauczaniu i zachowaniu oraz spraw bieżących.

HARMONOGRAM KONSULTACJI


OGŁOSZENIE.

Przypominamy o możliwości szczepień. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi ulotkami.

ULOTKA 1                              ULOTKA 2


BEZPIECZNE  FERIE

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży -informacja dla rodziców.

Komunikat…


 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przesyła w załączeniu opracowaną
przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii broszurę „Dzieci w wirtualnej sieci”.
Proszę o zapoznanie się z poniższą broszurą.

BROSZURA                                                                    DYREKCJA

 


Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w piśmie Biura Rzecznika Praw Dziecka
w którym zawarte są szczegółowe informacje w sprawie
całodobowego Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
i czatu internetowego dedykowanego dzieciom i młodzieży.

 
WAŻNA INFORMACJA…
 
W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, po konsultacji z wizytatorem i po analizie dokumentów obowiązujących w naszej szkole ( statut szkoły i wewnątrzszkolny system oceniania) informuję, co następuje:
a) semestr I roku szkolnego 2020/2021 zakończy się z dniem 31 stycznia 2021r.
b) oceny prognostyczne wystawiamy do dnia 16 grudnia 2020r.
c) oceny ostateczne na zakończenie semestru –  wystawiamy do 27 stycznia 2021 roku
d) uczniowie mają możliwość poprawy ocen (wskazany jest kontakt z nauczycielem przedmiotu)

DYREKCJA SZKOŁY.


Na platformie elearningowej  https://elearning.zeto.bialystok.pl/ zamieściliśmy materiały szkoleniowe
dotyczące aplikacji mobilnej Prymus- Wyniki ucznia* (logujemy się jako gość).

  Aplikacja Prymus
– wyniki ucznia jest dedykowana rodzicom (możliwość dodawania wielu dzieci)i uczniom
korzystającym z dziennika elektronicznego autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A.
 
Służy ona do wygodniejszego korzystania z danych o uczniach na urządzeniach mobilnych.
Zapewnia dostęp do istotnych informacji związanych z przebiegiem nauczania m.in. do frekwencji, ocen, planu lekcji, kalendarza, wydarzeń, komunikatów oraz automatycznych powiadomień.
 

Strony: 1 2