Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

FIZYKA

UWAGA:
Informuję, że od 23.04.2020r (czwartek)
tematy i zadania z fizyki będą przekazywane przez dziennik elektroniczny.


21.04.2020

Klasa 7

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu Siły w przyrodzie.

Przeczytać i przeanalizować z podręcznika str. 190-193.
Rozwiązać zadania testowe 3,4/194; 5/195; 8,11/196; 13/197

Za tydzień będzie test sprawdzający.

Klasa 8

Temat: Obrazy otrzymywane w zwierciadle kulistym wypukłym.

Przeczytać z podręcznika str. 186-187. Przepisać z podsumowanie str. 187 punkty 6,7.
Przerysować dwa obrazek  str. 187.
Obejrzeć film: LINK

16.04.2020

Klasa 7

Temat: Spadek swobodny ciała.

W podręczniku zagadnienie spadek swobodny ujęte jest w temacie Druga zasada Dynamiki Newtona. Przeczytać odpowiednie fragmenty str. 187,188. Przepisać do zeszytu z podsumowania str. 188 punkty 3,4,5.

Obejrzeć film: LINK

Klasa 8

Temat: Obrazy otrzymywane w zwierciadle kulistym wklęsłym.

Przeczytać z podręcznika str. 184-187. Przepisać z podsumowanie str. 187 punkty 1,2,3,4,5.
Przerysować obrazek a) str. 186.

07.04.2020

Klasa 7

Temat: Rozwiązywanie zadań z II zasady dynamiki Newtona.

Należy uzupełnić załączoną kartę z zadaniami. Najlepiej przepisać do zeszytu uzupełniając braki.

Klasa 8

Temat: Światło i jego cechy.

Dziś do wypełnienia załączona karta pracy. Skan albo zdjęcie wypełnionej karty odsyłamy na mój adres jeszcze przed świętami, najlepiej dziś.

MATERIAŁY KL. 7-8


02.04.2020

Klasa 7

Temat: Druga zasada dynamiki Newtona.

Podręcznik strony 184-189.

Należy obejrzeć film: LINK
Zapisać do zeszytu II zasadę , wzór  i rysunki np. z filmu zatrzymać na 11.40.
Przepisać do zeszytu przykład 5.12/187.  Na podstawie tego przykładu rozwiązać zadanie 2/189. Rozwiązanie zadania przesłać dziś lub jutro  np. w formie zdjęcia na adres fizjar@wp.pl

Klasa 8

Temat: Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim.

Podręcznik strony 182 – 183.

Obejrzeć film(do  czasu 5.40): LINK
Przerysować rysunek ze str. 183 i przepisać podsumowanie.
Rozwiązać zadanie 2/183 i przesłać na mój adres w formie zdjęcia dziś albo jutro.

31.03.2020

Klasa 7.

Temat: Wyznaczanie siły wyporu. Prawo Archimedesa.

Podręcznik strony 175-181.
Należy obejrzeć film: LINK
Zapisać do zeszytu Prawo Archimedesa i wzór np. z filmu zatrzymać na 2.20.
Uzupełnić dołączoną kartę pracy i wysłać w czwartek na adres: fizjar@wp.pl
Karty pracy będą oceniane.

Warto oglądać też lekcje fizyki w telewizji.

KARTA PRACY

Klasa 8.

Temat: Przegląd fal elektromagnetycznych.

Podręcznik strony 156-165.
Należy zrobić prezentację z powyższego tematu. Może być w programie PowerPoint.
Opisujemy na każdym slajdzie jedną z fal podając jej własności, zastosowania itd. Prezentacja będzie na ocenę, dlatego dbamy o atrakcyjność i merytoryczność prezentacji, nie kopiujemy „gotowców”. Wysyłamy najpóźniej do poniedziałku na adres fizjar@wp.pl
Warto oglądać też lekcje fizyki w telewizji.

Klasa 8

Dokończyć opracowywanie działu O zjawiskach magnetycznych z podręcznika i uzupełnić ćwiczenia z tego samego działu.

Klasa 7

Dokończyć opracowywanie działu Siły w przyrodzie z podręcznika i uzupełnić ćwiczenia z tego samego działu.