Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

Szkolny system oceniania

PODSTAWY PRAWNE


1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.Nr 95 poz.425 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków, sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

3. Statut Szkoły Podstawowej w Sidrze.

4. Konwencja Praw Dziecka (Dz.U.Nr 120 poz.526 z 1991r.)

 

Pobierz…
WSO-Szkoły Podstawowej w Sidrze