Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

DLA UCZNIA

 

TERMIN  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. język polski 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka 15 maja  2024 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny 16 maja  2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty

Zmiana arkuszy egzaminacyjnych

Wprowadzone na potrzeby egzaminów w 2021 r. zmiany wymagań egzaminacyjnych
będą obowiązywały również na egzaminie w 2024 roku.

Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

egzamin-1

egzamin-2

egzamin-3

 

 

 

 


 

INFORMATOR ÓSMOKLASISTY

Informator o zaplanowanej ofercie edukacyjnej do publicznych szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2023/2024 w województwie podlaskim.


 

INSTRUKCJA  KORZYSTANIA  MULTIPODRĘCZNIKÓW  GWO

 

INFORMACJA dla uczniów klas IV
(wytyczne WORD w zakresie BRD)

                    Uczniowie przystępujący do egzaminu na kartę rowerową, aby zostali dopuszczeniu do egzaminu praktycznego, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca powinni zdać egzamin teoretyczny składający się z 25 pytań.
W załączniku zamieściłem przykładowe pytania, które mogą wystąpić na teście zaliczeniowym.
Proszę o zapoznanie się z poniższymi pytaniami:     BRD-pytania !!!

Znaki ostrzegawcze           Znaki zakazu          Znaki nakazu          Znaki informacyjne

Uwaga: 
Na egzamin na kartę rowerową ucznia obowiązuje znajomość podstawowych znaków,
które są w załączniku BRD-pytania.


 

INFORMACJE DOTYCZACE SZKOLENIA  (dla kl.6)
16.12.2022

Wiem, że chcielibyście się nauczyć projektowania modeli 3D oraz ich wydruku na naszych szkolnych drukarkach 3D, które w obecnych czasach są bardzo popularne. Proszę obejrzeć poniższe filmy, aby było nam łatwiej zrealizować temat wydruku ,,Szopki Bożonarodzeniowej” – już po świętach.
Poniższy materiał przyda wam się również do wydruku waszych projektów, które zapewne zaprojektujecie w czasie przerwy świątecznej i w czasie ferii zimowych…

     FILM 1                FILM 2             FILM 3                FILM 4

Do projektów 3D warto wykorzystać darmowe programy:

TINKERCAD

INKSCAPE

FlashPrint 5 – oprogramowanie naszej drukarki szkolnej

Instrukcja drukarki Flashforge Adventurer 4

Jeśli macie jakieś pytania śmiało możecie pisać na: zs_sidra@onet.pl

Andrzej K.

 

Strony: 1 2 3