Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

Lata współczesne

01.12. 1984 r.
– rozpoczęto wykopy pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sidrze.
W tym czasie funkcję dyrektora pełnił pan Zenon Arciuch, a Inspektorem Oświaty i Wychowania była pani Irena Skibicka. Wykonawca tej inwestycji była firma ECO.

01.06.1985 r.
– wmurowano uroczyście kamień węgielny. Mury szkoły rosły z dnia na dzień.
Widok ten budził nadzieję na lepsze warunki do nauki i pracy.
W tym czasie dyrektorem szkoły został pan Czesław Nowik.

1.09. 1987 r.
– uroczyście otworzono podwoje naszej szkoły, gdzie przyjechali na to wydarzenie dostojni goście. Firma ECO podarowała szkole komputer ,,Atari”.
Szkoła o niebywałej architekturze wzbudziła zainteresowanie ludności w naszym regionie. Nauczyciele metodycy coraz częściej organizowali w nowej szkole konferencje metodyczne w celu wymiany doświadczeń pedagogicznych. Nauczyciele włożyli wiele trudu, żeby urządzić klasopracownie, zadbać o wystrój holu i korytarzy.

1989 r.
– dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sidrze został Pan Zdzisław Romanowicz i pełnił tę funkcję do 31.08.2016r – odchodząc na zasłużoną emeryturę.

1990 r.
-została wprowadzona religia do szkół, a tym samym Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej
w Sidrze powiększyła się o trzech członków, a mianowicie o księży miejscowej parafii rzymsko-katolickiej i księdza parafii prawosławnej w Jacznie.

18.01.1995 r.
– odbyło się w naszej szkole otwarcie pierwszej sali komputerowej.

1999 r.
zostaje utworzone na mocy rozporządzenia Gimnazjum w Sidrze, którego dyrektorem została Pani Krystyna Sawicka.

01.09.2001 r.
– gimnazjum zostaje przeniesione do innego budynku mieszczącego się przy ul. Kalwińskiej 6.

14.05.2005 r.
– nastąpiło uroczyste otwarcie hali sportowej przy szkole podstawowej.

2006r
Dzięki projektowi „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), w naszej szkole powstała nowa pracownia oparta o Microsoft Windows Server SBS 2003 z systemami Windows XP na komputerach uczniowskich.

2008r
Dzięki projektowi „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), w gimnazjum powstała nowa pracownia oparta o Microsoft Windows Server SBS 2003 z systemami Windows Vista na komputerach uczniowskich.

01.09.2011 r.
-po 12 latach  zostaje połączone gimnazjum ze szkołą podstawową tworząc Zespół Szkół w Sidrze.

01.09.2016 r.
-dyrektorem zespołu szkół zostaje Pani Krystyna Sawicka, a jej zastępcą Pani Bożena Kimborowicz.

2016r
Szkoła dzięki staraniom dyrekcji i szkolnego informatyka pozyskała dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu dzięki firmom NASK i OSE.

2017r
Dzięki staraniom dyrekcji i opiekuna pracowni w osobie Andrzeja Klim w szkole zostaje zmodyfikowany sprzęt komputerowy i zostaje zwirtualizowana jako pierwsza w powiecie pracownia komputerowa w oparciu o Hyper-V (Microsoft).

01.09.2018r.
-na mocy rozporządzenia z dniem 01.09.2018r przestaje  istnieć gimnazjum, a zostaje powołana Szkoła Podstawowa w Sidrze.

19.06.2019r.
–  mury szkoły opuszcza ostatni rocznik absolwentów gimnazjum oraz pierwszy rocznik zreformowanej 8 letniej szkoły podstawowej – po 20 latach gimnazja przestają istnieć.

12.03.2020r.
-w związku z zagrożeniem COVID-19 placówka przechodzi na tryb nauczania zdalnego.

20.06.2023r
Dzięki wsparciu OSE w szkole została zmodyfikowana i rozbudowana sieć Wi-Fi zapewniająca szybki bezprzewodowy Internet w całym budynku szkolnym. Stare routery zastąpiono nowoczesnymi szybkimi punktami dostępowymi HUAWEI.