Get Adobe Flash player
WITAMY NA NASZEJ STRONIE !
GIMNAZJUM – ARCHIWUM
Archiwa

Podniesienie kompetencji cyfrowych…

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu
„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.
Projekt został przygotowany do realizacji w partnerstwie Województwa Podlaskiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 3.1.2 – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Czytaj więcej…