Get Adobe Flash player
WITAMY NA NASZEJ STRONIE !
GIMNAZJUM – ARCHIWUM
Archiwa

232 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

5W dniu 04.05.2023r w auli Szkoły Podstawowej w Sidrze odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość miała podniosły charakter i odbyła się zgodnie z ceremoniałem szkolnym. Młodzież klas IV-VI przekazała treści tak, aby mogły to zrozumieć uczniowie młodszych klas obecne na akademii. Nie zabrakło patriotycznych pieśni, wierszy, inscenizacji i poloneza w wykonaniu uczniów.


Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na świecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele progresywnych wówczas tez, m.in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto. Niestety, wprowadzenie tych postanowień w życie nie było już takie łatwe. Zaledwie rok później, w 1792 roku wybuchła wojna polsko-rosyjska, zwana również Wojną w obronie Konstytucji 3 maja, którą zakończyła się klęską wojsk Rzeczpospolitej. Rok później Rosja i Prusy przystąpiły do II rozbioru Polski. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 3 maja został oficjalnie ustanowiony świętem narodowym – jednym z najważniejszych w czasach międzywojennych. Idee wolnościowe i wyzwoleńcze, z którymi nieodłącznie kojarzyła się konstytucja, nie podobały się jednak władzom PRL-u. Jakiekolwiek obchody 3 maja były wówczas zakazane i tłumione, aż do 1981 roku, kiedy zaczęto organizować uroczystości z inicjatywy władz. Na ponowne oficjalne ustanowienie Święta Narodowego Trzeciego Maja trzeba było poczekać do 1990 roku. 

 Film 1                          Film 2                       Film 3                     Film 4                       Film 5